Chào mừng đến với NewLife

Công nghệ thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng AnhInformation Technology,

 

viết tắt là IT) là ngành ứng dụng công nghệ quản lý và xử lý thông tin,

 

đặc biệt trong các cơ quan tổ chức lớn.

 

Cụ thể, CNTT là ngành sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi,

 

lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền, và thu thập thông tin. Vì lý do đó, những người

 

làm việc trong ngành này thường được gọi là các chuyên gia CNTT (IT specialist)

 

hoặc cố vấn quy trình doanh nghiệp (Business Process Consultant), và bộ phận

 

của một công ty hay đại học chuyên làm việc với CNTT thường được gọi là

 

phòng CNTT.

 

 

Ở Việt Nam thì khái niệm Công nghệ thông tin được hiểu và định nghĩa trong

 

nghị quyết 49/CP kí ngày 04/08/1993 về phát triển công nghệ thông tin của

 

chính phủ Việt Nam, như sau: “Công nghệ thông tin là tập hợp các phương

 

pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là

 

kĩ thuật  và  - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu

 

quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi

 

lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.”

 

 

Trong hệ thống giáo dục Tây phương, CNTT đã được chính thức tích hợp

 

vào chương trình học phổ thông. Người ta đã nhanh chóng nhận ra rằng nội

 

dung về CNTT đã có ích cho tất cả các môn học khác. Với sự ra đời của

 

Internet mà các kết nối băng tần rộng tới tất cả các trường học, áp dụng

 

của kiến thức, kỹ năng và hiểu biết về CNTT trong các môn học đã trở thành

 

hiện thực.

 

Sức khoẻ có thật sự là vàng